Zusätzliche Informationen

Feld Wert
Daten wurden zuletzt aktualisiert 21. August 2014
Metadaten zuletzt aktualisiert 21. August 2014
Erstellt 21. August 2014
Format WFS
Lizenz Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Id1bba1ac3-0e8e-47a3-9b79-aa802a3f40c2
Package id8f0d2098-ed8a-407a-a56b-e55e697d576c
Position1
Stateactive